Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Posunutí uzávěrky Přemyslovských listů

Vážení přispěvatelé,

 z provozních důvodů došlo ke změně data uzávěrky podzimních Přemyslovských listů na 6.8.2010. Své příspěvky, prosím, zasílejte do tohoto data na adresu info@premyslovci.cz.

Děkujeme za pochopení.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí