Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Setkání starostů a členů MAS

  Vážené starostky, vážení starostové, vážení členové a partneři, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí a členů MAS, které se uskuteční 7. prosince 2023 od 17:00 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde. Účast s počtem osob prosím zasílejte na email: info@premyslovci.cz do 4. 12. 2023

  Těšíme se na viděnou.

  Štěpánka Fišerová

 • Potvrzen výběr sedmi projektů OP TAK

  Správní rada místního partnerství schválila 2. listopadu 2023 výběr projektů podaných do první výzvy OP TAK. Všech sedm žadatelů postoupilo do „dalšího kola“ a s potvrzením od místní akční skupiny  může podat žádost do výzvy MPO Technologie pro MAS – výzva I. Po Novém roce 2024 bude vyhlášena naše druhá výzva, protože ještě více než polovina alokace nebyla první výzvou vyčerpána.

  Jarda Huk

 • Chcete poradit s NZÚL?

  Asi jste už zaregistrovali, že pod touto zkratkou se skrývá dotační program SFŽP Nová zelená úspora light, z něhož si oprávnění žadatelé mohou například vyměnit okna, dveře nebo zateplit strop nebo střechu. V médiích se taky objevila zpráva, že místní akční skupiny mají žadatelům se zpracováním žádosti pomáhat. I to je pravda. Takže - máte-li zájem, pište na info@premyslovci.cz. Máte ještě relativně dost času, program bude spuštěn teprve 9. 1. 2023, do té doby nejde žádost vyplnit a odeslat.

  Jarda Huk

 • Vydali jsme novou publikaci

  Trvalo to trochu delší dobu, než jsme čekali, ale naše nová publikace konečně vyšla. Pod názvem Pozvání do země knížat a králů se skrývá povídání o nás, ale především o kusu země, kde působíme.  Publikace se vymyká z naší řady formátem, zpracováním i rozsahem a tak trochu rekapituluje těch 18 let naší činnosti. A dočká se také křtu. Uskuteční se v malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 17 hodin.

  Jste všichni srdečně zváni!

  Jarda Huk a Štěpánka Fišerová

 • Výzva IROP 2021-2027 pro základní školy vyhlášena

  MMR vyhlásilo 1. 11. 2022 výzvu z IROP 2021-2027 č. 24 pro základní školy pro „přechodové regiony“, tj. i pro Středočeský kraj. Alokace výzvy je necelé 2 mld. Kč, limity způsobilých výdajů od 3 do 50 mil. Kč. Spoluúčast je v případě, že žadatelem je obec nebo škola, 20 %. Výzva je průběžná, příjem žádostí trvá do 22. 3. 2023. Realizace díla musí být dokončena do 31. 10. 2025. Podrobnosti najdete zde.

  Jarda Huk

 • Třetí Příběhy vycházejí z tiskárny

  Třetí svazek Příběhů kraje pod Slánskou horou se dočkal knižní podoby. Příběhy 3 najdete v naší kanceláři a až se otevře slánské infocentrum, tak určitě bude k dostání i tam.

  Jarda Huk

  Nike sneakers | Nike Shoes
 • Pozvánka na koncert

  Vlastivědný kroužek Zlonicka vás zve v sobotu  dne 23. listopadu 2019  od 17 hodin na koncert do zlonického kostela Nanebevzetí Panny Marie. (Monika Urbanová – housle, Miroslav Laštovka - trubka, Ondřej Urban – varhany)

 • Pozvání na Velvarský BETT

  V pátek 22. listopadu 2019 proběhne na Základní škole Velvary unikátní celodenní vzdělávací akce nabízející téměř 20 prakticky zaměřených prezentací a workshopů. Tiskovou zprávu s kontakty naleznete zde.

 • Pět projektů z výzev IROP postupuje na věcné hodnocení

  Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí šesti žádostí podaných do výzev č. 14-16 CLLD/IROP byla ukončena. Pět žádostí postupuje k věcnému hodnocení, která se uskuteční po 20. listopadu, po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum. Výběr projektů pak potvrdí SRMP do poloviny prosince.

  Jarda Huk

  Best Sneakers | Men's Sneakers
 • Plénum společnosti a MP volilo orgány

  Plénum společnosti a místního partnerství se sešlo 5. listopadu 2019 v klubovně SDH Velvary. Hodnotící komisi potvrdilo v současném složení, po dvou změnách nastalo ve správní radě (a SRMP) a v dozorčí radě MP. Aktuální složení orgánů MAS najdete zde.

  Jarda Huk

  Best Authentic Sneakers | Air Jordan 1 High Switch Light Smoke Grey CW6576-100 Release Date - SBD
 • MMR vyhlásilo národní dotace pro obce

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21. listopadu 2018 národní dotace pro obce a města. Pro obce do 3000 obyvatel je alokace 910 mil. Kč, pro města od 3 do 10 tisíc obyvatel 350 mil. Kč a pro města větší 190 mil. korun. Podpora je určena na místní komunikace a sportoviště, pro malé obce i na řadu dalších věcí (drobné památky, hřbitovy, veřejné budovy aj.).Výše podpory je  do 60 %, žádosti se podávají ve formuláři ISPROFIN do 28. 2. 2019.
  Podrobnosti najdete zde.

 • Čtrnáct projektů ze žádostí IROP jde dál

  Hodnotící komise provedla ve čtvrtek 22. listopadu věcné hodnocení patnácti žádostí, podaných do výzev CLLD/IROP a všechny kromě jedné žádosti podané do výzvy č. 5 propustila dál, většinou bez výhrad, tři „s výhradou“ (to znamená, že v žádosti nebylo stavební povolení, pokud je k projektu potřeba). Nyní běží povinná 15denní lhůta, v níž se mohou žadatelé proti výsledku věcného hodnocení odvolat,  a pak se sejde správní rada místního partnerství, aby výsledky věcného hodnocení potvrdila. Teprve pak budou vybrané projekty odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.

  Jarda Huk

 • Plénum společnosti a plénum MP volily orgány

  V klubovně SHD Velvary se 8. 11. 2018 téměř po roce sešlo plénum o.p.s. a plénum místního partnerství a provedlo několik změn v dozorčí a správní radě a hodnotící komisi. Do složení některých orgánů zasáhly nedávné komunální volby, do jiných pracovní důvody. Aktuální složení orgánů společnosti a orgánů MP naleznete zde.
  Členové pléna vyslechli také informace o činnosti společnosti a MP v uplynulém roce a došlo i na praktické dotazy k výzvám a na dohodu na termínech jednání hodnotící komise a správní rady.
  Jarda Huk

 • Školení GDPR

  Vážení starostové a ředitelé škol,
  na různých setkáních a jednáních se mnozí z vás zajímali o ochranu osobních údajů a o změny, které nastanou, až v květnu 2018 vstoupí v platnost nové nařízení, obecně známé pod zkratkou GDPR. Podařilo se nám zajistit školení se špičkovým lektorem, zájemce zveme 6. prosince odpoledne do Velvar. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Pozvánka na exkurzi ZIMNÍ SLÁNSKO

  Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Czech Rural a MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Vás zvou na exkurzi ZIMNÍ SLÁNSKO. Exkurze se uskuteční 29. listopadu 2016. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Pozvánka na jednání pléna společnosti 8. listopadu 2016

  Vážení členové pléna společnosti a pléna místního partnerství,

  zveme vás na jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy, které se koná dne 8. listopadu 2016 od 17 hod v prostorách Dividýlka v hotelu Hejtmanský dvůr (Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný)

  Program jednání pléna společnosti od 17hod

  • Doplnění a schválení programu
  • Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
  • Volba mandátové komise
  • Informace ředitelky o.p.s.
  • Volba členů SR
  • Volba člena DR
  • Schválení SCLLD – finální verze
  • Schválení interních postupů MAS
  • Různé

  Program jednání pléna místního partnerství od 18:30

  • Doplnění a schválení programu
  • Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů
  • Volba mandátové komise
  • Informace ředitelky o.p.s.
  • Volba členů SRMP
  • Volba člena DRMP
  • Volba hodnotící komise
  • Schválení SCLLD – finální verze
  • Schválení interních postupů MAS
  • Různé

  Nejprve bude zahájeno jednání pléna Přemyslovských středních Čech o.p.s. a bezprostředně po jeho skončení bude navazovat jednání pléna místního partnerství.

 • Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

  Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 132/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. 
  Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
   
  Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):
  DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
  DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
   
  Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 3. 11. 2015 na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Termín ukončení příjmu žádostí je 15. 1. 2016.
   
  Podrobnosti a dokumenty k podprogramu naleznete ZDE.
   

  DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

  Účastník - Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

  Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
   
  DT č. 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  - Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč, horní limit 400 tis. Kč.

  Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
  • úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

  Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla, kuchyňské nádobí, ložní povlečení apod.).

   

  DT č. 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  - Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

  Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

   

  DT č. 4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  - Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí.

  Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč, horní limit 300 tis. Kč.

  Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička, márnice
  • socha,
  • boží muka, kříž,
  • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

  Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.

   

  DT č. 5: Podpora obnovy místních komunikací

  Účastník - Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

  Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč, horní limit 1 mil. Kč.

  Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,
  • galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,
  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,
  • veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.

  Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.

  Mezi výše uvedený majetek nepatří inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení. Dále sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače.

  Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost.

   
 • Pozvánka na tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů

  Vážené dámy a pánové,

  srdečně vás zveme na Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se letos uskuteční v úterý 8. prosince 2015 od 17 hodin ve společenském sále obce Úholičky (Náves 10, mapa ZDE).

  Stalo se již tradicí, že vás v předvánočním čase zveme na společné posezení s kolegy, dozvíte se nejen o naší činnosti v uplynulém roce, ale i plánu na rok další. A nebude samozřejmě ani chybět vystoupení hostů. Pozvánka s programem ke stažení ZDE.

  Svou účast s nahlášením počtu osob prosím potvrďte do 3.12.2015 na e-mail info@premyslovci.cz.

  Těšíme se na vaši účast.

 • Koncert k 310. výročí povýšení Zlonic na městys

  Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Římskokatolická farnost Zlonice a Vlastivědný kroužek Zlonicka s podporou městyse Zlonice Vás srdečně zvou na koncert k 310. výročí povýšení Zlonic na městys.

  Koncert se uskuteční v neděli 22. listopadu od 16 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Účinkují: Jana Koucká (soprán), Jan Verner (trubka), Jiřina Dvořáková-Marešová (varhany).

  Zazní skladby A. Michny, Ant. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších.

  Vstup volný

  Plakát ke stažení zde.

 • Upozornění - omezení provozu

  Dne 14. 3. 2017 bude omezen provoz kanceláře Přemyslovských středních Čech o.p.s., důvodem je plánované přerušení dodávky elektrického proudu.

 • Setkání starostů obcí, členů MAS, zemědělců a podnikatelů

  Zveme Vás na Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zemědělců a podnikatelů, které se letos uskuteční 11. 12. 2012 od 16:00 v restauraci U Mušketýra v Žižicích. Mapka zde.

  Součástí setkání bude i Plénum společnosti. Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si vyslechnout informace týkající se našeho území i neformálně pohovořit s kolegy.

  Svou účast prosím potvrďte do 5. 12. 2012 na e-mail info@premyslovci.cz.

  Pozvánka s programem.

 • Seznam schválených žádostí o dotaci 13. kolo

  Vážení žadatelé,

  SZIF v těchto dnech zveřejnil seznam schválených žádostí o odtaci z PRV / LEADER v rámci 13. kola příjmu žádostí (7. výzva MAS). Ještě jednou přejeme všem žadatelům mnoho úspěchů při realizaci!

  Seznam k nahlédnutí ZDE

 • Národní konference Venkov 2011

  Vážení přátelé, 

  zveme Vás na národní konferenci Venkov 2011, která se bude konat v Sedlčanech a Sedlci - Prčici od 14. do 16. listopadu. Více informací o ubytování, programu či platebních podmínkách naleznete v INFORMACÍCH PRO ÚČASTNÍKY  a také v POZVÁNCE . Přihláška je dostupná na webu www.spov.org

 • Hodnocení MAS 2011

  Ministerstvo zemědělství informovalo dne  25. října o výsledcích hodnocení MAS za rok 2011. Byli jsme vyzváni abychom zveřejnili výsledky na svých webových stránkách. Naše MAS získala 160 bodů z 200, patří do kategorie "A", stejně jako v loňském roce, a řadí se k předním MAS v ČR. Více na TOMTO odkazu .
 • Seminář "Zeleň a její ošetřování v obcích a městech"

  Zveme Vás 14.12. na seminář s názvem "Zeleň a její ošetřování v obcích a městech", který se bude konat v Třebízi u Slaného v hotelu Pod Sluncem. Přednáší Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Pro více informací si prohlédněte pozvánku. Pro přihlášení je nutné vyplnit návratku  nebo zavolat na tel.: 606 605 202 a to nejpozději do 10.12.2010. Těšíme se na Vaši účast!
 • U nás se sešli starostové

  olovnice_1.jpg

  U nás je hospoda. Obecní. Najdete ji v Olovnici, obci na trati z Kralup nad Vltavou do Zvoleněvsi a Slaného. V sychravém ránu 18. listopadu se do ní sjížděla a scházela neobvyklá společnost. Více než třicet starostů či místostarostů z obcí a měst z území Přemyslovských středních Čech. Tolik nekorunovaných hlav obec Olovnice asi nikdy nehostila.
  Co jsme jim servírovali? Dopoledne, které pro nás zorganizovalo Ekologické centrum z Kralup nad Vltavou. Starostové v něm vyslechli o odpadovém hospodaření v obcích (od ing. Stáňové ze středočeského krajského úřadu) a o sankcích za jeho nedodržování v podání ing. Kůse ze středočeské pobočky České inspekce životního prostředí. Po krátké přestávce následovala prezentace firmy, která projektuje a instaluje zařízení, přeměňující sluneční energii v teplo, které ohřívá vodu využitelnou přímo anebo k přitápění.

  olovnice_2.jpg

  A nakonec se představily zástupkyně samotného Ekologického centra z Kralup. Nebyly to samozřejmě jen přednášky, ale také diskuse k věcem, které starosty zajímaly
  V poledním bloku se dozvěděli přítomní starostové o tom, jak a v čem jim může pomáhat sdružení Přemyslovské střední Čechy – všechno o programu rozvoje venkova  / LEADER od Jarky Saifrtové a o dalších současných a chystaných dotacích od Pavly Řehořové. Diskuse pokračovala volně také po obědě a protáhla se do odpoledních hodin. Starostové si odnesli propagační materiály, přehledy o dotacích, o realizovaných projektech z PRV / LEADER i zbrusu nový kalendář předznamenávající novou publikaci o drobných církevních stavbách severozápadního okolí Prahy.
   

  olovnice_3.jpg

  Minulý i současný starosta Olovnice pan Josef Brejník připomněl hostům, že v obci stojí nejstarší pomník Josefa Jungmanna v Čechách, ale skromně zamlčel, že obec se dvěma stovkami čísel si pomohla nejen k obecní hospodě, ale i k nové čistírně odpadních vod, kanalizaci, mnoha upraveným ulicím a prostranstvím. U nás se hospodaří dobře
   
   Jarda Huk.

   

 • Uzávěrka PL

  Uzávěrkazimních PŘEMYSLOVSKÝCH LISTŮ je 15.11.2010. Příspěvky zasílejte na info@premyslovci.cz.

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ

  Sdělení předsedy Správní a programové rady Jaroslava Huka ohledně  postupu změny právní formy Přemyslovců ze zájmového sdružení právnických osob na obecně prospěšnou společnost dle doporučení  právního odboru Centrálního pracoviště SZIF naleznete zde.
 • Společně o regionu - leden 2011

  miniatura_workshopy.jpgPřemyslovské střední Čechy pořádají v období od konce listopadu 2010 do února 2011 sérii setkání k aktualizaci strategického plánu Leader. Setkání budou zaměřena na různé oblasti života a rozvoje území, ve kterém zájmové sdružení působí. Základní informace obsahuje přehled lednových setkání, podrobněji se můžete o cílech, oblastech a zaměřeních jednotlivých setkání dočíst v tiskové zprávě.

  Dne 25.ledna 2011 Vás zveme do našeho sídla ve Wilsonově ulici č.599 ve Slaném na tato setkání:

  9:00 - 11:00 hod.     Setkání spolků a neziskových organizací

  13:00 - 15:00 hod.    Regionální setkání měst a obcí Slánska

  16:00 - 18:00 hod.    Setkání podnikatelů a živnostníků

  Těšíme se na Vaši účast!

 • Valná hromada 1.12. 2009

  Dne 1.12. 2009 od 15.00 hodin se uskuteční Valná hromada v Hejtmanském dvoře na náměstí ve Slaném.
 • Pozvánka na tradiční setkání starostů a členů MAS

  POZVÁNKA

  na tradiční setkání starostů obcí a členů

  Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy

    Setkání se uskuteční 1. prosince 2009 od 10.00 hodin v Hejtmanském dvoře na Masarykově náměstí ve Slaném.

   

  PROGRAM:

  •        Zahájení a registrace účastníků

  •        Prezentace průzkumu názorů obyvatel z území Přemyslovských středních Čech (pracovník STEM, s.r.o., pracovník MAS Přemyslovské střední Čechy)

  •        Seminář: Příprava a realizace územních plánů – partnerství jako důležitý nástroj managementu

  (Lektor: Ing. Arch. Jaromír Myška)

  •        Seznámení s připravovanými výzvami do Programu rozvoje venkova/LEADER na rok 2010

  (Jaroslava Saifrtová)

  •        Diskuse

   

  Pokud máte zájem zúčastnit se setkání, prosím vyplňte přihlášku a zašlete na info@premyslovci.cz.

   
 • Přemyslovské listy listopad 2009

  Nové číslo Přemyslovských listů listopad 2009 k prohlédnutí ZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí