Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Třetí výzva OP TAK se otevírá

Od 24. června až do 15. srpna 2024 mohou žadatelé podávat projektové záměry do třetí výzvy Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Alokace výzvy je cca 5,6 mil. Kč, horní limit způsobilých výdajů 2 mil. Kč, výše dotace 50 %. Podrobnější podmínky najdete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí