Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Vybrány projekty z výzev IROP č. 7 a 8

Správní rada místního partnerství ukončila výběrem další dvě výzvy IROP 2021-2027. Podpořen bude jediný projekt podaný do výzvy Vzdělávání II a první dva v pořadí z výzvy Sociální služby II. Na hraniční projekt v této výzvě zbylo pouhých 45 tisíc korun, žadatel zřejmě odmítne. Další výzvy IROP budou vyhlášeny až v roce 2025 (pokud odpadne nějaký z vybraných projektů ze všech osmi výzev), anebo z nových peněz v roce 2026.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí