Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Publikace Hořká a sladká chuť našeho kraje

V naší kanceláři si můžete zakoupit obrazovou publikaci s názvem Hořká a sladká chuť našeho kraje, která mapuje historii i současnost pivovarů a cukrovarů regionu Slánska. Publikaci vydala naše obecně prospěšná společnost jako již třetí v pořadí, a to v nákladu 1500 ks. Cena je 50 Kč.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí