Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

10. výzva MAS / 18. kolo PRV

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Jana Holíková

Název projektu:

Rekonstrukce půdního prostoru nad stájí s vestavbou dvou pokojů

Vyčerpaná výše dotace:

600,0 tis. Kč

Holikova 18. kolo 1 Holikova 18. kolo 2

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí