Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

6. výzva MAS / 12. kolo PRV

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

Blahoslava Vytisková

Název projektu:

Úprava části objektu mlýna pro poskytování ubytovacích služeb včetně obnovy přístupové lávky

Vyčerpaná výše dotace:

414,0 tis. Kč

uprava mlyna 3 uprava mlyna 1 uprava mlyna 5

6. výzva / 12. kolo

Žadatel:

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Název projektu:

Částečná obnova původního vzhledu zámečku Blahotice čp. 1

Vyčerpaná výše dotace:

600,0 tis. Kč

2573 blahotice

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí