Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

4. výzva MAS / 9. kolo PRV

4. výzva / 9. kolo

Žadatel:

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Název projektu:

Ovocné stezky ve Slaném

Vyčerpaná výše dotace:

535,3 tis. Kč

ovocn stezky slan - 9. kolo 4 1 ovocn stezky slan - 9. kolo 3 1

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí