Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

3. výzva MAS / 7. kolo PRV

3. výzva / 7. kolo

Žadatel:

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Název projektu:

Obnova ubytovny Blahotice – II. etapa

Vyčerpaná výše dotace:

600,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí