Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

2. výzva MAS / 6. kolo PRV

2. výzva / 6. kolo

Žadatel:

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Název projektu:

Obnova ubytovny Blahotice

Vyčerpaná výše dotace:

579,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí