Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva MŠMT - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Výzva Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o podporu v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2018 a 2019. Více informací k výzvě naleznete zde.

Nike shoes | Men’s shoes

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí