Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Podrobnější informace naleznete zde.
 

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí