Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. Podrobnější informace naleznete zde.

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017