Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. Podrobnější informace naleznete zde.

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017
Best Authentic Sneakers | Men’s shoes

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí