Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 46 „Infrastruktura základních škol“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 2. 2017

Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí