Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 11. července 2016 kolovou výzvu č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „ Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí