Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Dne 4. prosince 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 14. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“  (současně je vyhlášena 15. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  pro sociálně vyloučené lokality“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 22. 4. 2016. Více informací naleznete zde

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí