Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 18. prosince 2015 19. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2017. Více informací naleznete zde

Asics shoes | Nike for Men

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí