Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Otevře se druhé kolo výzvy IROP pro školy

    V oblasti vzdělávání zůstalo po výzvě v roce 2023 zhruba 1,2 milionu korun, a tak bylo SRMP schváleno druhé kolo. Příjem projektových záměrů do výzvy IROP  2021-2027 č. 8 Vzdělávání II začne 10. dubna a skončí 13. května 2024 v poledne. Podrobnosti o výzvě najdete zde.

    Jarda Huk

  • Otevírá se výzva IROP Sociální služby II

    Od 3. dubna až do 9. května 2024 do 12 hodin je možné podávat projektové záměry do výzvy IROP 2021-2027 Sociální služby II. Alokací je zbytek prostředků, které zůstaly v oblasti Sociální služby po vyhodnocení první výzvy, tj. 1 965 355 Kč, dolní limit způsobilých výdajů je 500 000 Kč. Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí