Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Vyhlášeny tři výzvy IROP 2021-2027

  Správní rada místního partnerství schválila podklady pro tři první výzvy IROP období 2021-2027 a s platností od 28. 3. 2023 je vyhlásila. Projektové záměry do výzev Doprava I, Sociální služby I a Vzdělávání I mohou žadatelé podávat od 3. dubna do 11. května 2023. Podklady k výzvám (text výzvy, kritéria hodnocení, šablonu projektového záměru a interní postupy) společně se specifickými pravidly příslušné „nadřazené“ výzvy MMR najdete zde. Seminář pro žadatele je připraven na čtvrtek 13. dubna od 13 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou registrovat na email: info@premyslovci.cz. Pozvánku s programem naleznete zde.

  Jarda Huk

 • Vybrané projekty PRV z výzvy 8/2023

  V pondělí 27. 3. 2023 správní rada místního partnerství schválila seznam projektů k podpoře ve výzvě PRV 8/2023. Seznam vybraných a nevybraných projektů naleznete zde.

  Štěpánka Fišerová

 • Seznam vybraných žádostí MPM 2023

  Dne 27. března 2023 odsouhlasila Správní rada o.p.s. výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2023. Celková přidělená částka činní 248 951 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2023 naleznete zde.

 • Do Měšce je podáno 59 žádostí

  Do poledne 2. března 2023 dorazilo do naší kanceláře 59 žádostí podaných do letošního Malého přemyslovského měšce. V polovině března se sejde komise, která provede hodnocení žádostí, a do konce března potvrdí výsledek správní rada a výsledek se objeví také na našem webu.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí