Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Žádost na projekt do OPZ+ odeslána ke kontrolám

    Po sepsání akčního plánu a jeho překlopení do šablony MPSV jsme 16. srpna odeslali i vlastní žádost o podporu, v níž je akční plán povinnou přílohou. Žádost na první tříletý projekt, v němž by v devíti zapojených obcích byly podpořeny sociální komunitní služby, bude nyní kontrolována úředníky MPSV, nejdříve po formální stránce, a pak projde věcným hodnocením. Výsledek, zda naše žádost bude mezi podpořenými, bychom měli znát do 80 dnů od podání žádosti, tedy někdy v listopadu.

    Jarda Huk

  • PřeDivO '22

    V letošním roce se o PřeDivo podělí dvě středočeské Vesnice roku v období od 17. září do 15. října. Řisuty i Libovice mají přichystaný pestrý program společenských a vzdělávacích akcí, které se budou konat střídavě v obou obcích. Plakát s programem naleznete zde. Tešíme se na všechny nadšené učastníky.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí