Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Dokument IROP schválen Evropskou komisí

    Základní dokument IROP 2021-2027 byl schválen Evropskou komisí a vzápětí MMR zpracovalo a vydalo kritéria přijatelnosti v jednotlivých oblastech podpory pro projekty, které budou podávány do našich výzev. MMR počítá s tím, že od října by byly postupně vyhlašovány výzvy a vydávána příslušná specifická pravidla, nejdříve pro oblasti vzdělávání, sociální služby a hasiči. Dokument IROP 2021-2027 a kritéria přijatelnosti pro jednotlivé oblasti podpory najdete zde.

    Jarda Huk

  • Se starosty tentokrát v Řisutech

    Po roce jsme se 14. června opět sešli se starosty našich obcí a partnery společnosti, tentokrát ve Staročeské hospodě v Řisutech. Kromě obvyklého programu, v němž jsme seznámili kolegy s tím, co připravujeme a o jaké dotace mohou požádat, jsme využili setkání více než čtyřiceti partnerů a starostů k oficiálnímu poděkování Jarce Saifrtové, která po osmnácti letech služeb opouští naši kancelář. A tak se program setkání protáhl trochu do pozdního večera a zásluhou Katky Husárové se objevili Přemyslovci i v Kladenském deníku.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí