Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
 • Seminář CLLD, PRV a rozvoj venkova 2022

  Vážení přátelé, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na společné jednání MAS Středočeského kraje do Slaného ve dnech 23. a 24. května 2022. Pozvánku s programem naleznete zde. K přihlášení je vytvořena tabulka a je možné se zapsat online na tomto odkazu:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ux1eaAJzM0NVuos6ayhqI1D9PZcyZWhQ5yhYyehlMk8/edit?usp=sharing

  Termín přihlášení je do 20.5.2022, 12:00 hod.

 • Vybráno 32 projektů ze sedmé výzvy PRV

  V pondělí 9. 5. 2022 jednal rozhodovací orgán MAS a mimo jiné provedl výběr projektů podaných do výzvy 7/2022 PRV. Vybráno bylo všech 15 projektů z fiche 6, které prošly hodnocením, a zbylá částka z fiche 6 (přes 5 milionů korun) byla přesunuta do fiche 2. Z fiche 2 pak bylo vybráno 12 projektů a 13. v pořadí bude jako projektu hraničnímu nabídnuta zbývající částka z alokace (312 850 Kč). Z fiche 4 bylo vybráno pět prvních projektů a šestému jako hraničnímu je nabídnuta zbylá alokace 222 164 Kč. Žadatelé podpořených projektů mají povinnost registrovat žádosti na RO SZIF do 31. 5. 2022.

  Jarda Huk

 • SRMP bude vybírat z 37 projektů

  Ze 40 podaných žádostí do sedmé výzvy PRV prošlo administrativní kontrolou 37, které bodovala hodnotící komise 27. 4. 2022. Všechny projekty (15 ve fichi 2 a ve fichi 6 a 7 ve fichi 4) splnily minimální limit 50 bodů. O výběru projektů rozhodne správní rada místního partnerství 9. 5. 2022 a výsledek výběru bude zveřejněn na našem webu a na Portálu farmáře. Žadatelé vybraných projektů mají povinnost zaregistrovat projekt na RO SZIF do 31. 5. 2022.

  Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí