Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Další seminář PRV bude 14. března

    Namísto semináře 2. března, který jsme museli zrušit (výskyt covidu 19 v kanceláři), se uskuteční druhý seminář pro žadatele PRV do sedmé výzvy v pondělí 14. března od 13 hodin v naší kanceláři. Žadatelé se mohou hlásit na info@premyslovci.cz nebo telefonicky do 10. března.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí