Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Schválen výběr žádostí do Měšce 2021

    Správní rada o.p.s. schválila výběr žádostí z Malého přemyslovského měšce 2021. Na doporučení komise, která žádosti hodnotila, podpořila celkem čtyřicet žadatelů a celkovou částku poskytnutou pro ně zvýšila na 161 200 Kč. Přehled vybraných žádostí naleznete zde.

  • Koncepční část strategie CLLD na roky 2021-2027 odeslána ke schválení

    V pondělí 24. 5. 2021 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena výzva k podání koncepčních částí strategií komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021-2027 a v úterý 1. 6. 2021 byla v 10.00 v systému MS2014+ otevřena. V 10.10 jsme ji ředitelským elektronickým podpisem odeslali ke kontrole. Výzva pro 180 místních akčních skupin je otevřena do 31. 8. 2021 a MMR slibuje, že se s kontrolou koncepčních částí strategií vypořádá do konce letošního roku. Na schválení koncepčních částí bude navazovat tvorba a schvalování programových rámců jednotlivých operačních programů, zřejmě až v roce 2022.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí