Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Články

Filtr
  • Padesát žádostí do Měšce

    V poledne ve čtvrtek 27. května se uzavřel příjem žádostí do Malého přemyslovského měšce. Žádostí se sešlo celkem 50 a komise je bude posuzovat ve středu 2. června. Do poloviny měsíce pak o přidělení grantů rozhodne správní rada, která má právo zvýšit alokaci pro žadatele, zatím stanovenou na 120 000 korun.

    Jarda Huk

  • Poslední výzva IROP období 2014-2020 je připravena

    V IROPu zůstalo z prostředků období 2014-2020 posledních „pár korun“ a ty jsou podle rozhodnutí SRMP připraveny ve výzvě č. 23 Bezpečná doprava V pro žadatele. Výzva bude pro příjem žádostí otevřena od 17. 5. 2021 až do 31. 8. 2021. Zatím je ve výzvě alokováno jen cca 1,8 mil. korun, ale v srpnu budou změnou strategie doplněny další prostředky z různých opatření IROP, jimiž se alokace zvýší nejméně na 3 miliony korun. V platnosti zůstane však limit pro jeden projekt 1,5 mil. korun. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

    Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí