Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Druhá výzva OP TAK přijímá žádosti do poloviny února

  V první výzvě OP TAK nebyla vyčerpána alokace, kterou jsme obdrželi, a tak byla vyhlášena výzva druhá. Alokace v ní je 4 364 000 Kč, pravidla prakticky shodná s výzvou první. Projektové záměry je možné podávat do 15.2.2024 do 12.00. Podrobnosti najdete zde.

  Jarda Huk

 • Vyhlášení poslední výzvy PRV

  28. prosince 2023 byla vyhlášena poslední výzva Programu rozvoje venkova ze zbylých prostředků období 2014-2020. Vyhlášena je pouze fiche 6 - Malé projekty pro obce za stejných pravidel jako v předchozí výzvě osmé. Alokace výzvy je cca 3,5 milionu korun.
  Příjem žádostí probíhá od 2.1.2024 do 31.1.2024

  Zájemce žádám o osobní konzultace záměrů a upozorňuji, že realizace projektů musí být ukončena do poloviny roku 2025. Podrobnosti k výzvě najdete zde.

  Hana Dolanská

 • Od 13. února se otevře Měšec

  Tak jako každým rokem, i letos se otevře pro žadatele Malý přemyslovský měšec. Měšec je větší, správní rada vyčlenila pro žadatele 250 tisíc korun, a jeden žadatel může (s minimálně 20procentní spoluúčastí) dostat na akci až 10 tisíc korun. Aktualizovaná pravidla a přílohy naleznete zde. Žádosti o grant můžete podávat od 13. února do  2. března 2023.

  Jarda Huk

 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light - NZÚL

  Pomáháme seniorům a nízkopříjmovým skupinám se získáním dotace v programu Nová zelená úsporám Light, pokud máte zájem o osobní setkání, je třeba si z kapacitních důvodů termín předem domluvit na emailu: info@premyslovci.cz ,případně volejte 720 941 482.

  Pokyny pro žadatele naleznete zde.

 • Programový rámec IROP 2021-2027 schválen

  Jako jedna z prvních MAS máme schválen programový rámec IROP na roky 2021-2027. Podmínkou pro vyhlášení výzev je však (mimo jiné) ještě to, že budou vyhlášeny příslušné „nadřazené“ výzvy MMR se specifickými pravidly pro jednotlivé oblasti. Zatím jsou vyhlášeny jen sociální služby, v lednu by měly být vyhlášeny doprava, hasiči a vzdělávání. Vyhlášení našich výzev pro tyto čtyři oblasti předpokládáme v první polovině února 2023.

  Jarda Huk

 • Šestá výzva PRV se otevírá

  V pondělí 1. 2. 2021 bude otevřena šestá výzva Programu rozvoje venkova vyhlášená obecně prospěšnou společností Přemyslovské střední Čechy. Žádosti je možné podávat prostřednictvím Portálu farmáře do tří fichí:

  Fiche 2 Investice do zemědělských podniků
  Fiche 4 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
  Fiche 6 Malé projekty pro obce

  Jeden žadatel (subjekt) může podat do jedné fiche pouze jeden projekt. Příjem žádostí bude ukončen 28. 2. 2021. Znění fichí a další podrobnosti k výzvě najdete zde:
  https://www.premyslovci.cz/ke-stazeni/category/314-vyzva-6-2021
  https://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/prv-program-rozvoje-venkova/prv-vyzvy-2

  Jarda Huk

  best shoes | Autres
 • Do roku 2021 s potvrzením standardů

  Rok 2020 jsme zakončili dobrou zprávou. 28. prosince jsme dostali depeši, kterou nám byla schválena „žádost o kontrolu dodržování standardů MAS“, a připojili jsme se tak k asi třetině místních akčních skupin s tímto potvrzením. Dočkali jsme se po šesti měsících a třech dnech od podání žádosti, po čtyřech doplněních. Žádost o schválení koncepční části strategie na roky 2021-2027 však zatím podat nemůžeme. Jak se protahuje schvalování standardů, tak se odkládá i vyhlášení výzvy pro podání strategií. V současné době se počítá s druhým čtvrtletím roku 2021.

  Jarda Huk

  Buy Sneakers | kd shoes valentines day Retro High OG University Blue - Gov
 • Žádosti PRV se podávají až od 16.1.do 17.2.2020

  SZIF nám z „technických důvodů“ (nepovolené kritérium pro stanovení pořadí projektů ve věcném hodnocení) zrušil výzvu PRV 4/2020 a obratem jsme podali ke schválení (jinak shodnou) výzvu 5/2020. Posouvá se tím termín příjmu žádostí – od 16. ledna do 17. února 2020 a termín registrace žádostí na SZIF na 17.4.2020. Fiche se nezměnily. Všechny podklady najdete zde. Semináře pro žadatele budou 21. ledna a 28. ledna 2020 od 13 hodin v naší kanceláři. Seminář 14. ledna se ruší – nebude možné pracovat v Portálu farmáře před spuštěním výzvy.

  Jarda Huk

  latest jordans | Nike Air Max 270
 • Workshopy k střednědobé evaluaci

  Workshopy uspořádané (nejen) pro středočeské MAS se uskuteční v pondělí 28. ledna a ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 13 hodin v naší kanceláři, Wilsonova 599, Slaný. Workshopy povede Jaroslav Huk, Národní sítí MAS ČR pověřený činností mentora mid-term evaluace pro Středočeský kraj.

 • Vyhlášení grantu Malý přemyslovský měšec 2019

  Přemyslovské střední Čechy o.p.s. otevírá Malý přemyslovský měšec 2019.

  Příjem žádostí bude probíhat od 11. 2. 2019 do 8. 3. 2019 do 12 hod.Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.). Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

  Pravidla Malého přemyslovského měšce pro rok 2019 a příslušné formuláře naleznete zde.

 • Pozvánka na konzultační den ve Slaném 14.2.2019

  Dovolujeme si vás pozvat na konzultační den ve Slaném, na kterém se místním podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí. Spolu s CzechInvestem představí své služby Agentura pro podnikání a inovace zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů EU, Agentura pro podporu exportu CzechTrade a Místní akční skupina Přemyslovské Střední Čechy. Pozvánku s termínem a podrobnými informacemi naleznete zde.

 • Vyhlašujeme třetí výzvu PRV

  Od 7. ledna do 14. února mohou žadatelé podávat žádosti do třetí výzvy PRV. Vypsány jsou fiche 2 (Investice do zemědělských podniků), fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Semináře pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 17. ledna a ve čtvrtek 24. ledna, vždy od 13 hodin v naší kanceláři.
  Podrobnosti k výzvě a fichím jsou zde: zde.

 • Pozvánka na semináře PRV

  Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele k výzvě PRV 1/2018, které se uskuteční ve dnech 31. 1. 2018 a 7. 2. 2018. Pozvánky s programem naleznete zde.

 • Seminář veřejná zeleň

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "VEŘEJNÁ ZELEŇ A JEJÍ OŠETŘOVÁNÍ V OBCÍCH", který se uskuteční 8. února 2018 ve Velkých Přílepech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.Účast s počtem osob potvrďte nejpozději do 1. 2. 2018 na email: info@premyslovci.cz

 • Schválena nová výzva PRV

  Regionální odbor SZIF nám schválil znění výzvy PRV 1/2018.

  Výzva bude oficiálně vyhlášena 19. 1. 2018, příjem žádostí bude zahájen 22. 1. 2018 a ukončen 23. 2. 2018 ve 12.00 hodin.Vypsány jsou všechny čtyři fiche stejně jako v loňské výzvě.
  Semináře pro žadatele uspořádáme v naší kanceláři 31. 1. od 13 hodin a 7. 2. od 15 hodin. Žadatelé se mohou hlásit na konzultace samozřejmě i mimo tyto termíny. Pravidla 19.2.1, která jsou pro nás závazná, a také všechny podklady k výzvě a fichím najdete zde.

  Jarda Huk

 • Seminář - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

  Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo národní dotační titul v programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2017. Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k této výzvě, který se uskuteční 9. 2. 2017 od 16:00hod. Adresa místa konání: Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 599, 274 01 Slaný.

  Účast prosím potvrďte nejpozději do 7. 2. 2017 do 14:00hod na email: info@premyslovci.cz

   

 • Pozvánky na Semináře MS 2014+

  Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro žadatele / příjemce k Výzvám CLLD z OPZ. Seminář je zaměřen na MONITOROVACÍ SYSTÉM MS 2014+. Pozvánky naleznete zde.

 • Pozvánka na tradiční setkání starostů 2017

  Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání starostů obcí a partnerů společnosti, které se uskuteční 24. 1. 2017 ve Velvarech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Seminář k výzvám CLLD z OP Zaměstnanost

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k výzvám CLLD č. 1 - 4 z Operačního programu Zaměstnanost. Pozvánku s programen naleznete zde.

 • Výzvy - Operační program Zaměstnanost

  Vážení přátelé,

  dnešním dnem byly pro žadatele otevřeny první čtyři výzvy nového období do Operačního programu Zaměstnanost. Všechny podrobnosti naleznete zde. 

  Příjem žádostí potrvá do 28. 2. 2017. Pro žadatele připravujeme dva semináře, na obsah výzev a na systém MS2014+, v němž se žádosti podávají. Termíny včas zveřejníme.

  Jarka Saifrtová

  Jarda Huk

 • Výzvy - Operační program Zaměstnanost

  Vážení přátelé,

  dnešním dnem byly pro žadatele otevřeny první čtyři výzvy nového období do Operačního programu Zaměstnanost. Všechny podrobnosti naleznete zde. 

  Příjem žádostí potrvá do 28. 2. 2017. Pro žadatele připravujeme dva semináře, na obsah výzev a na systém MS2014+, v němž se žádosti podávají. Termíny včas zveřejníme.

  Jarka Saifrtová

  Jarda Huk

 • Výzvy pro předškolní vzdělávání nositele ITI

  Výzvy pro předškolní vzdělávání nositele ITI budou vyhlášeny v tomto roce, čeká se na jejich schválení ze strany MRR-IROP. Bližší informace najdete na webových stránkách výzvy nositele ITI a budou zveřejněny zde.

  spy offers | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys
 • Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

  Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích", z nějž podprogram B 129 293 "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí" je určen pro obce a svazky obcí.

 • Dotační program 16 – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

  Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Žádosti budou přijímány do 15. března 2016.

  Účelem je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

 • Programy pro poskytnutí dotací z fondů Středočeského kraje pro rok 2016

  Středočeský kraj vyhlásil podmínky pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje z těchto Středočeských fondů:
  - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
  - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
  - Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
  - Středočeský Fond kultury a obnovy památek
  - Středočeský Fond cestovního ruchu
  - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
  - Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání
  - Středočeský Povodňový fond
  - Středočeský Humanitární fond


  Žádosti o příspěvek z ostatních fondů bude možné podávat od 14. ledna 2016 od 9:00 do 1. února 2016 do 16:00.Lhůta pro podávání žádostí pro tematické zadání Odstraňování povodňových škod na obecním majetku je stanovena do 16. prosince 2016 do 14:00.

  Podrobnosti k jednotlivým programům naleznete v odkazu k jednotlivým názvům fondů.
 • Pozvánka na únorová setkání SPOLEČNĚ O REGIONU

  Srdečně zveme na únorová setkání v rámci série setkávání s názvem SPOLEČNĚ O REGIONU, tentokrát ve východní části regionu (Velké Přílepy, Roztoky). Více na hlavní straně.

 • SPOLEČNĚ O REGIONU - leden 2011

  miniatura_workshopy.jpg

  Přemyslovské střední Čechy pořádají v období od konce listopadu 2010 do února 2011 sérii setkání k aktualizaci strategického plánu Leader. Setkání budou zaměřena na různé oblasti života a rozvoje území, ve kterém zájmové sdružení působí. Základní informace obsahuje přehled lednových setkání, podrobněji se můžete o cílech, oblastech a zaměřeních jednotlivých setkání dočíst v tiskové zprávě

  Dne 25.ledna 2011 Vás zveme do našeho sídla ve Wilsonově ulici č.599 ve Slaném na tato setkání:  

  9:00 - 11:00 hod.     Setkání spolků a neziskových organizací  

  13:00 - 15:00 hod.    Regionální setkání měst a obcí Slánska  

  16:00 - 18:00 hod.    Setkání podnikatelů a živnostníků

  Těšíme se na Vaši účast!

 • Grantový a asistenční program "Na zelenou"

  Rádi bychom Vás informovali, že Nadace Partnerství vyhlásila
  dne 11. 1. 2011 pátý ročník grantového a asistenčního programu
  "Na zelenou"
  , který je zaměřený na podporu bezpečných cest do škol.

  Na ochranu dětí před dopravními nehodami a na podporu šetrné mobility
  dětí a mládeže v něm letos rozdělí rekordní 1 milion korun. Podporu
  do výše 90 tisíc korun mohou na své projekty bezpečných cest
  do školy, zpracované dle připravené metodiky, získat školy a další
  zařízení pracující s dětmi z celé ČR, které usilují o zvýšení dopravní
  bezpečnosti ve svém okolí a chtějí podporovat šetrné způsoby dopravy
  svých dětí i pedagogů.

  Nadace Partnerství chce prostřednictvím programu Na zelenou pomáhat
  školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavý
  ke svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby
  dopravy do škol. Program Na zelenou je unikátní tím, že umožňuje dětem
  poukázat na místa, kde se při cestě do školy necítí bezpečně a následně
  o jejich řešení jednat se zástupci obcí, krajů a policie. Na základě jejich
  zjištění pak dopravní odborníci zpracují inženýrské studie, v nichž
  navrhnou, jak okolí zapojených škol z dopravního hlediska vylepšit.

  Generálním partnerem programu je finanční skupina AXA, novým partnerem
  programu je společnost 3M Česko a záštitu poskytují Ministerstvo školství,
  mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy.

  Uzávěrka příjmu žádostí o podporu v pátém ročníku grantového programu
  Na zelenou je 4. března 2011.

  Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na stránkách Nadace
  Partnerství
  na adrese www.nazelenou.cz .

  Tiskovou zprávu k vyhlášení 5. ročníku programu Na zelenou naleznete
  zde .
 • Nový dotační titul Ministerstva kultury ČR

  Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení pro projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí. Více ZDE
 • 4. výzva 2010 - projekty

  V rámci 4. výzvy 2010 bylo přijato celkem 20 projektů. Částka za celkové výdaje všech přijatých projektů je cca 17.500.000 Kč, požadovaná dotace je cca 13.000.000 Kč.
 • Příjem Žádostí o dotaci končí 22.ledna

  Příjem Žádostí o dotaci v rámci 9. kola končí 22. ledna 2010 ve 12.00 hodin! Prosíme, neodkládejte podání projektů na poslední chvíli...
 • Nově! Stáhněte si osnovu ke svému projektu!

  Stáhněte si osnovu a přílohy ke svému projektu (podle čísla opatření Vaší fiche) vyplývající ze Samostatné přílohy č. 9 pro 9. kolo příjmu žádostí (4. výzva - leden 2010). Ke stažení zde!
 • Seminář pro předkladatele projektů do 4. výzvy

  Školení pro předkladatele projektů se uskuteční 14. ledna 2010 od 16 hodin v sídle MAS Přemyslovské střední Čechy (Wilsonova 599, Slaný). Žadatelé budou seznámeni se základními požadavky a specifiky předkládání projektů.

 • Tradiční vánoční koncert

  Občanské sdružení Wotrubia pořádá v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub
  (Slaný) v sobotu 20. prosince od 16.00 hodin tradiční vánoční koncert

 • Výběrové řízení

  Sdružení Přemyslovské střední Čechy vypisuje výběrové řízení na pozici projektového manažera na zpracování žádostí o dotace do českých a evropských fondů (oblast působení Slánsko, Kladensko a okolí).

  V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis (včetně praxe) a motivační dopis na email info@premyslovci.cz nejpozději do 29.5.2009. Více informací na tel.:777 646 959, Ing. Jindřich Šimek

 • JSME V LEADERU 2007-2013!

  Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy byla v konkurenci stovky uchazečů vybrána mezi 48 sdružení, které budou v letech 2008-2013 čerpat prostředky z Programu LEADER 2007-2013. Smlouva mezi MAS a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) by měla být podepsána do konce června 2008.

  Pro naše sdružení to znamená, že budeme ročně dostávat cca 15 miliónů korun, z nichž nejvýše 2,5 mil. může být využito k chodu MAS (administrativa apod.) a zbytek bude určen na projekty, které budou žadatelé předkládat po vyhlášení výzev do jednotlivých oblastí podpory.

  Pro rok 2008 byly prostředky zkráceny, naše sdružení obdrží cca 11,6 mil. korun a na administrativu z toho určila pouze 10 %. S vyhlášením první výzvy počítáme v průběhu července 2008, podmínkou je samozřejmě podpis smlouvy se SZIFem.

 • Ukončen příjem žádostí o dotaci!

  Vážení přátelé, 

  úderem 12. páteční hodiny skončil příjem žádostí o dotaci v 8. výzvě v rámci 15. kola příjmu žádostí o dotaci do PRV/LEADER. Celkem bylo podáno 40 žádostí, s celkovou hodnotou požadované dotace cca 16 mil. Kč. V celkových nákladech žádostí se pak blížíme 21 mil. Kč. Seznam podaných projektů s povinně zveřejňovanými informacemi je k nahlédnutí ZDE!

 • SPOLEČNĚ O REGIONU - únor 2011

  miniatura_workshopy.jpgPřemyslovské střední Čechy pořádají v období od konce listopadu 2010 do února 2011 sérii setkání k aktualizaci strategického plánu Leader. Setkání budou zaměřena na různé oblasti života a rozvoje území, ve kterém zájmové sdružení působí. Základní informace obsahuje přehled lednových a únorových setkání, podrobněji se můžete o cílech, oblastech a zaměřeních jednotlivých setkání dočíst v tiskové zprávě


  Těšíme se na Vaši účast!

 • 4. výzva - 9. kolo příjmu žádostí

  MAS Přemyslovské střední Čechy vyhlašuje

  4. výzvu

  v rámci 9. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova/LEADER.

  Více informacíZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí