Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Do Měšce je podáno 59 žádostí

Do poledne 2. března 2023 dorazilo do naší kanceláře 59 žádostí podaných do letošního Malého přemyslovského měšce. V polovině března se sejde komise, která provede hodnocení žádostí, a do konce března potvrdí výsledek správní rada a výsledek se objeví také na našem webu.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí