Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Rekordní výzva SZP 2/2024

Příjem žádostí do naší  první vyhlášené výzvy Společné zemědělské politiky (SZP) byl 31. května ukončen. Bylo přijato celkem 80 žádostí, z toho do Fiche 4 Podnikání malých a středních podniků 40 žádostí (převis 10,7 mil. Kč), do Fiche 5 Základní služby a obnova obcí 39 žádostí (převis 3,6 mil. Kč) a do Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině jedna žádost. Nyní probíhá administrativní kontrola žádostí. Vzhledem k velkému počtu žadatelů předpokládáme svolání hodnotící komise na první polovinu července.

Hana Dolanská

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí