Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Vyhlášena první výzva OP TAK

Správní rada místního partnerství vyhlásila první výzvu programového rámce Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Alokace výzvy je 6 870 000 Kč, projektové záměry mohou malí a střední podnikatelé podávat od 16. 8. 2023 až do 5. 10. 2023. Rozsah projektů (CZV) může být od 250 tisíc korun do 2 milionů, dotace je 50 %.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí