Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt PŘEMYSLOVCI I.

Popis a cíle projektu

Projekt zajišťuje financování nákladů místní akční skupiny, potřebné k realizaci integrované strategie na období 1.1.2023-30.9.2024.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí