Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

IROP/Kultura: přijato 9 záměrů, převis nad alokací

Do šesté výzvy IROP/CLLD Kultura bylo do poledne 21. 9. podáno devět projektových záměrů. Souhrn celkových způsobilých výdajů z těchto záměrů (15,4 mil. Kč) převyšuje výrazně alokaci výzvy (13,0 mil. Kč). Pořadí záměrů stanoví hodnotící komise, která se sejde 4. října 2023.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí