Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Středočeský kraj spolufinancuje projekty na základní školy, vodovody a kanalizace

Středočeský kraj vyhlásil od 1. dubna příjem žádostí na dotace ze Středočeského intervenčního fondu. Středočeská dotace slouží jako spolufinancování projektů, které byly podpořeny z:

  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, školní budovy
  • MMR, Podpora obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MF, podprogram 298213, na základní školy v okolí velkých měst
  • MŠMT, program 133330, na ZŠ zřízené obcemi a DSO
  • MZe, program 129302 a 129303, vodovody a kanalizace
  • OPŽP, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • MŽP, Výzva č. 8/2018, zlepšení čištění povrchových vod

Žádosti je možné podávat do 31. července 2019 (spolufinancování dotací MMR), resp. do 3. května 2019 (spolufinancování ostatních dotací). Podrobné informace naleznete zde.

Pozvánka na jednání pléna společnosti 16. 4. 2019

Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti, zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

Grant Malý přemyslovský měšec 2019 - Seznam vybraných žádostí

Dne 26. března 2019 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2019. Celková přidělená částka činní 127 770 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2019 naleznete zde.

Malý přemyslovský měšec se uzavřel

Do poledne 8. března 2019 jsme přijali celkem 46 žádostí o podporu z Malého přemyslovského měšce. Komise k hodnocení žádostí se sejde v naší kanceláři ráno 26. března a záhy poté schválí správní rada o.p.s. výsledky. Zveřejníme je vzápětí na našem webu www.premyslovci.cz.

Štěpánka Fišerová

Dvě dotace z Ministerstva financí ČR

MF ČR vyhlásilo dvě dotace, v nichž mohou žádat obce do 3000 obyvatel. První z dotací je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Dotace je ve výši od 500 tisíc do 10 milionů Kč, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 27.3.2019.

Druhá dotace je určena k odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. Zde mohou žádat i DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000. Dotace je ve výši od 200 tisíc do 20 milionů korun, minimální spoluúčast 10%. Podání žádostí do 15.3.2019.

U obou dotačních titulů je povinnost vyčerpat dotaci do konce roku 2019. Samotná akce může být dokončena do dvou let od vydání pravomocného stavebního povolení. Podrobnosti najdete zde zde.

Seminář Veřejná zeleň v obcích

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Veřejná zeleň a její ošetřování v obcích", který se uskuteční 19. 3. 2019 ve Velkých Přílepech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.
Účast na semináři s počtem osob potvrďte prosím nejpozději do 14. 3. 2019 na email info@premyslovci.cz

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí