Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výzva 1/2017

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč

Pořadí

Žadatel

Název projektu

NUTS 5 (obec)

Celkové způsobilé výdaje

Dotace

Bodů (%)

1.-2.

Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.

Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu

27407730

Vraný

5 000 000,00Kč

1 200 000,00Kč

98

1.-2.

Václav Novák

Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu

62979671

Vraný

5 000 000,00Kč

1 350 000,00Kč

98

 3.

Pavel Novák

Pořízení zemědělské techniky

40028071

Jarpice

5 000 000,00Kč

2 200 000,00Kč

90

 4.

AGROS Vraný, družstvo vlastníků

Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu

00103632

Vraný

4 800 000,00Kč

1 600 000,00Kč

79

FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek

46348581

Slaný

2 900 000,00Kč

1 450 000,00Kč

100

FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích

46348581

Slaný

 450 000,00 Kč

 157 500,00 Kč

71

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí