Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam vybraných žádostí o dotaci

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

VÝZVA 1/2018

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   2 500 000,00 Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný                 1 990 000,00 Kč                                      995 000,00 Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice                 1 000 000,00 Kč                                      600 000,00 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany                 1 000 000,00 Kč                                      600 000,00 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice                 1 090 000,00 Kč                                      545 000,00 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce                 5 000 000,00 Kč                                      760 000,00 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný                 3 300 000,00 Kč                                   1 650 000,00 Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   2 500 000,00 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný                 1 055 000,00 Kč                                      369 250,00 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary                    995 000,00 Kč                                      447 750,00 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany                    500 000,00 Kč                                      225 000,00 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný                 5 000 000,00 Kč                                   1 750 000,00 Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný                 4 980 000,00 Kč                                   2 241 000,00 Kč 63,40

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí