Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Do výzvy PRV bylo podáno 19 projektů

V pátek 23. 2. 2018 se v poledne uzavřel příjem žádostí do výzvy 1/2018 Programu rozvoje venkova. Na Portálu farmáře je zapsáno celkem 19 žádostí, z toho 12 do fiche 2 (Investice do zemědělských podniků), dvě do fiche 3 (Podpora zpracovatelů) a pět do fiche 4 (Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu). Ve ficích 3 a 4 alokace stačí na požadavky všech projektů, ve fichi 2 je potřeba žadatelů proti alokaci zhruba dvojnásobná. V dalších týdnech bude probíhat kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí podaných žádostí a poté zasedne hodnotící komise.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí